SMS

SMS 由任管件(瑞典製造標準)由螺帽、外螺紋云頭、焊接接頭和L型密封墊圈組成。

其廣泛用於酒廠、啤酒廠、乳品廠和其他需要快速拆裝衛生管道的食品和飲料製造業。

 

  • 符合SMS標準管徑尺寸
  • 產品尺寸:1" ~ 4"
  • 產品表面粗糙度:Ra 0.8μm (Ra 32μinch)
  • 材質:304316L
  • 密封墊圈: NBR, EPDM , Silicone , FKM
SMS 密封圈
SMS 盲接頭
SMS 有耳盲螺蓋
SMS 焊接云頭
SMS 焊接接頭
SMS 螺帽